Bảng Giá Dịch Vụ Sửa Chữa Của Lọc Nước Ohlala
Stt Dịch vụ bảo trì sửa chữa Đvt Đơn giá Thời gian thay
1 Lõi lọc thô số 123 Aqua bộ 200 3-6 Tháng
2 Lõi lọc thô số 123 Sunhouse bộ 250 3-6 Tháng
3 Lõi lọc thô số 123 Kensi bộ 250 3-6 Tháng
4 Lõi lọc thô số 123 Karofi Livotec bộ 250 3-6 Tháng
5 Lõi lọc thô số 123 Karofi Smax Duo bộ 300 3-6 Tháng
6 Lõi lọc thô số 123 Smax Pro bộ 400 3-6 Tháng
7 Lõi lọc thô số 123 Kangaroo rời bộ 300 3-6 Tháng
8 Lõi lọc thô số 123 Kangaroo đúc liền bộ 450 3-6 Tháng
9 Lõi lọc thô hệ thống lọc tổng chung cư bộ 350 3-6 Tháng
10 Lõi lọc số 4 – Màng RO Aqua Gold cái 350 12 Tháng
11 Lõi lọc số 4 – Màng RO Fimltec Dow cái 450 12 Tháng
12 Lõi lọc số 4 – Màng RO CSM Korea cái 550 12 Tháng
13 Lõi lọc số 4 – Màng RO Kangaroo rời cái 600 12 Tháng
14 Lõi lọc số 4 – Màng RO Kangaroo đúc liền cái 800 12 Tháng
15 Lõi lọc số 4 – Màng RO Karofi rời cái 600 12 Tháng
16 Lõi lọc số 4 – Màng RO Karofi đúc liền cái 800 12 Tháng
17 Bộ 5 lõi tạo khoáng số 5/6/7/8/9 Aqua Bộ 650,000/bộ 12-18 Tháng
18 Bộ 5 lõi tạo khoáng số 5/6/7/8/9 Sunhouse Bộ 1,200,000/bộ 12-18 Tháng
19 Bộ 5 lõi tạo khoáng số 5/6/7/8/9 Kangaroo Bộ 1,500,000/bộ 12-18 Tháng
20 Bộ 4 lõi tạo khoáng số 5/6/7/8 Karofi Bộ 1,200,000/bộ 12-18 Tháng
21 Bộ 6 lõi tạo khoáng số 5/6/7/8/9/10 Karofi đúc liền 6 lõi Bộ 1,550,000/bộ 12-18 Tháng
22 Bộ 5 Lõi tạo khoáng số 5/6/7/8/9 Việt Nam Bộ 950,000/bộ 12-18 Tháng
23 Bộ cốc lọc thô đầu nguồn 20 inch gầy + lõi lọc 20inch Bộ 600 Chính hãng
24 Bộ cốc lọc thô 10 inch máy lọc nước RO Bộ 200/chiếc Chính hãng
25 Bơm tăng áp 24V cái 550.000 – 850.000 Chính hãng
26 Đầu bơm cái 450 Chính hãng
27 Adapter 24V 1.5A cái 250 Chính hãng
28 Van điện từ 24V cái 250 Chính hãng
29 Van áp cao / áp thấp cái 250 Chính hãng
30 Bình tích áp cái 550 Chính hãng
31 Van khóa nguồn chạc 3 cái 150 Chính hãng
32 Van flow 300 nối nhanh cái 50 Chính hãng
33 Ống nước m 20 Chính hãng
34 Cút thẳng 6-6 cái 50 Chính hãng
35 Cút thẳng 10-10 cái 50 Chính hãng
36 Cút góc 10-6 cái 50 Chính hãng
37 Vòi cổ ngỗng cái 250.000 – 450.000 Chính hãng
38 Lắp máy lọc tùy địa hình bộ 200.000 – 300.000 Thỏa thuận
39 Tháo máy lọc tùy địa hình bộ 200.000 – 300.000 Thỏa thuận
40 Vận chuyển máy lọc nước bộ < 5km giá 50.000 Thỏa thuận
>5 km thỏa thuận